Allt om dövblindhet på ett ställe

Illustration av de olika aspekterna av dövblindhet

Att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel är utmanande. Både för personen själv och för omgivningen. På Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor försöker vi därför samla, utveckla och sprida användbar kunskap om dövblindhet. Vår uppgift är att förmedla kunskap i olika former och med olika innehåll till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet och deras närstående. Om du har några frågor om hemsidan eller vill veta mer om dövblindhet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Nyheter

Månadens artikel

Kvinna med uppsatt hår och glasögon utomhus framför en lila rododendronbuske, foto

Att bli bemött som den jag är — vuxnas erfarenheter av stöd

Att bli bemött som den unika person man är. Det ser Moa Wahlqvist som det viktigaste resultatet av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors rapport om vuxnas erfarenheter av insatser och stöd.
− Om insatserna som ges inte möter personens behov har man missat målet, säger hon. Det är viktigt att träffa personal som är intresserad och kunnig och som kan möta personen där hon eller han är. Läs mer om Att bli bemött som den jag är — vuxnas erfarenheter av stöd

Kvinna med uppsatt hår och glasögon utomhus framför en lila rododendronbuske, foto

Att bli bemött som den jag är — vuxnas erfarenheter av stöd

Att bli bemött som den unika person man är. Det ser Moa Wahlqvist som det viktigaste resultatet av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors rapport om vuxnas erfarenheter av insatser och stöd.
− Om insatserna som ges inte möter personens behov har man missat målet, säger hon. Det är viktigt att träffa personal som är intresserad och kunnig och som kan möta personen där hon eller han är. Läs mer om Att bli bemött som den jag är — vuxnas erfarenheter av stöd

Aktuella utbildningar hos oss

framsidor på tre publikationer som är numrerarde från ett till tre

Trisstips: Aktuella projektrapporter

Nu kan du beställa tre delrapporter från det stora kartläggningsprojekt som Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har genomfört 2019-2021. Den första rapporten redovisar hur habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet är organiserad och vilka insatser som erbjuds i Sveriges regioner. Delrapport två bygger på intervjuer med vuxna som har dövblindhet, där syftet har varit att undersöka och beskriva behovet av stöd och insatser. Delrapport tre redovisar en genomgång av den vetenskapliga forskning som finns om utvärderade insatser kring habilitering och rehabilitering för vuxna med dövblindhet. I slutet av 2021 kommer delrapport fyra som innehåller en erfarenhetsbaserade interventioner för vuxna med dövblindhet.

Framsida på publikation medicinskt vårdprogram Alströms

Nytt vårdprogram: Alströms syndrom

Nu kan vi erbjuda ett medicinskt vårdprogram med syfte att syfte att belysa medicinska problem i samband med Alströms syndrom. Claes Möller, professor emeritus i handikappvetenskap/audiologi och överläkare i audiologi, beskriver de många utmaningar som olika vårdgivare behöver ha kontroll och överblick över. Vår förhoppning är att såväl vårdgivare som personer med dövblindhet och deras anhöriga ska ha behållning av vårdprogrammet.

Prenumerera på information från oss

Vill du få nyheter om dövblindhet och vad som händer på Nkcdb direkt i din inkorg?
Klicka här för att prenumerera!

Meny